CPS: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.