CPS: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r.