CPS: Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2023 r.