CPS: Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.