CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2024 r.