CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2023 r.