CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2021 r.