CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r.