CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2019 r.