CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2018 r.