CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2016 r.