CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2024 r.