CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2022 r.