CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r.