CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2019 r.