CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2017 r.