CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2023 r.