CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2021 r.