CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2020 r.