CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2018 r.