CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2017 r.