CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2016 r.