CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2015 r.