CPS: Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2014 r.