Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kwartał 2013 r.