Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2013 r.