Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2014 r.