Nadawanie i produkcja telewizyjna

Nasza działalność w ramach nadawania i produkcji telewizyjnej obejmuje głównie produkcję, zakup i emisję programów informacyjnych, sportowych i rozrywkowych oraz seriali i filmów fabularnych nadawanych w kanałach telewizyjnych. Nasze portfolio składa się z 42 kanałów, obejmujących nasz główny kanał POLSAT. Dodatkowo istnieje grupa 5 kanałów współpracujących, które powiązane są z Grupą Polsat Plus kapitałowo lub poprzez wspólne przedsięwzięcia emisyjne. Kanały Grupy są rozpowszechniane zarówno naziemnie poprzez multipleksy (bezpłatnie) jak i drogą kablowo-satelitarną (płatnie).

W ramach działalności hurtowej zajmujemy się sprzedażą czasu reklamowego i pasm sponsoringowych w kanałach telewizyjnych własnych oraz należących do innych nadawców. Kluczowym czynnikiem wpływającym na nasze przychody ze sprzedaży czasu antenowego na reklamy i pasm sponsoringowych jest nasz udział w widowni. Czas antenowy na naszych kanałach telewizyjnych jest tym bardziej atrakcyjny, im bardziej profil demograficzny naszej widowni jest dopasowany do wymagań reklamodawców. W celu zwiększenia tej atrakcyjności dokonujemy odpowiedniego doboru naszej oferty programowej i planujemy nadawanie w konkretnych pasmach.

Istotną część przychodów w segmencie mediowym generuje sprzedaż hurtowa kanałów telewizyjnych z portfela Grupy Polsat Plus. Nasze kanały dystrybuowane są przez większość sieci kablowych w Polsce, przez wszystkie główne platformy satelitarne (za wyjątkiem wybranych kanałów sportowych, na które wyłączność ma platforma Polsat Box), a także w systemie IPTV oraz w wybranych platformach OTT. Na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi udzielamy im na czas określony niewyłącznych licencji na rozprowadzanie naszych programów. Umowy przewidują miesięczne opłaty licencyjne liczone jako iloczyn określonej w umowach stawki oraz liczby klientów albo opłaty stałe.

Ostatnia aktualizacja 04.10.2023