Wyniki za 2Q 2008. Telekonferencja w języku angielskim