ZE PAK i Ørsted planują farmy wiatrowe na Bałtyku. Inwestycjom ma towarzyszyć oferta dla Wielkopolski Wschodniej

Data: 
08 mar 2022

ZE PAK, jeden z liderów transformacji energetycznej w Polsce oraz Ørsted, globalny lider w morskiej energetyce wiatrowej, są gotowi szybko i efektywnie wybudować morskie farmy wiatrowe. Współpraca jest najlepszym sposobem na to, by tania i czysta energia z wiatru dotarła do polskich domów i firm. Partnerzy podpisali umowę i wspólnie wystąpią o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Jeśli im się powiedzie, Ørsted i PAK stworzą regionalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej z budżetem około 50 mln zł (10 mln euro), gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo społeczne w regionie szczególnie narażonym na ekonomiczne i społeczne skutki wycofywania węgla.

  • ZE PAK i Ørsted deklarują szybką realizację wspólnego projektu, co pomoże ograniczyć zależność Polski od importu surowców energetycznych.
  • Inwestycji towarzyszyć będą działania wspierające bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne Wielkopolski Wschodniej, w której działa ZE PAK.

ZE PAK i Orsted uznali, że połączenie sił jest lepszym rozwiązaniem niż oddzielne staranie się o lokalizacje na Morzu Bałtyckim. ZE PAK odchodzi od węgla i musi zastąpić brudne moce węglowe czystą energią do 2030 r., a Ørsted rozwinął największy na świecie portfel 28 morskich farm wiatrowych o mocy ok 7,6 GW.

Idealna mieszanka wspierająca transformację i niezależność energetyczną Polski

Znajomość polskiego rynku energetycznego i pozycja na nim ZE PAK oraz wiedza praktyczna, i największe na świecie doświadczenie Orsted w energetyce morskiej, są najlepszym połączeniem, jeśli chodzi o budowę morskich projektów wiatrowych.

 - ZE PAK jest jedną z kluczowych firm energetycznych w Polsce, zapewniającą stabilne źródła i dostawy energii. Jesteśmy największym prywatnym producentem energii, który ma bardzo ambitny plan transformacji w kierunku zielonej energii i zielonego wodoru. Inwestycja w morskie farmy wiatrowe to ważny element transformacji energetycznej ZE PAK. Cieszymy się, że naszym partnerem jest Orsted - firma, która zbudowała najwięcej na świecie elektrowni wiatrowych na morzu. Połączenie sił pomiędzy ZE PAK i Orsted to gwarancja budowy elektrowni wiatrowych na Bałtyku w krótkim okresie czasu, a tym samym szybkiego dostarczenia Polakom taniej i zielonej energii, co jest szczególnie istotne w obecnych czasach – powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK.

ZE PAK zatrudnia 3500 osób i jest największym pracodawcą w Wielkopolsce Wschodniej - regionie szczególnie narażonym na skutki niskoemisyjnej transformacji. ZE PAK w 2021 r. w ramach transformacji energetycznej rozpoczął produkcję z największej w Polsce farmy słonecznej w Wielkopolsce zbudowanej na zrekultywowanym terenie dawnej odkrywki węgla brunatnego. Zainwestował również w inicjatywy związane z budowaniem kompleksowego łańcucha wartości zielonego wodoru, który może pomóc w dekarbonizacji innych sektorów polskiej gospodarki. 

- Rozbudowa ekologicznych źródeł energii, w tym morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim może przeciwdziałać zmianom klimatycznym przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski. Z każdym postawionym gigawatem z morskiego wiatru, zmniejsza się zależność od importu paliw kopalnych. W morskiej energetyce wiatrowej, gdzie projekty o mocy 1-2 GW stają się już normą, specjalizujemy się w terminowym i zoptymalizowanym pod względem kosztów wdrażaniu z korzyścią dla odbiorców energii. Jestem przekonany, że dzięki lokalnemu know-how ZE PAK i globalnemu doświadczeniu Ørsted, konsorcjum uda się dostarczyć czystą i tanią energię z morskiej energetyki wiatrowej do polskich domów i firm na czas i w zakładanym budżecie - mówi Rasmus Errboe, starszy wiceprezes i szef Europy Kontynentalnej w Ørsted.

Ørsted jest największym i najbardziej doświadczonym na świecie producentem morskiej energetyki wiatrowej. Firma rozwija i skaluje tę technologię od ponad 30 lat, wdrażając innowacyjne rozwiązania i przyczyniając się znacząco do spadku kosztów do obecnych, konkurencyjnych poziomów. Ørsted jest spółką użyteczności publicznej, kontrolowaną przez duński rząd. Firma zbudowała 28 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 7,6 GW od USA, przez Europę po Azję i Pacyfik. Celem strategicznym jest stworzenie portfela działających farm morskich o łącznej mocy 15 GW do 2025 r. i 30 GW do 2030 r. Będzie to możliwe dzięki inwestycjom w energię odnawialną o wartości 350 mld DKK, z których około 80% zostanie przeznaczone na inwestycję w morską energetykę wiatrową i ekologiczny wodór.

Sprawiedliwa transformacja regionów po-węglowych - Fundusz dla Wielkopolski Wschodniej

Wspólnym inwestycjom budowy morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego towarzyszyć będą liczne inicjatywy społeczno-gospodarcze. Jedną z nich będzie powołany przez ZE PAK i Ørsted regionalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Jeśli konsorcjum otrzyma pozwolenia lokalizacyjne, firmy przeznaczą blisko 50 mln zł (10 mln euro) na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie szczególnie narażonym na ekonomiczne i społeczne skutki stopniowego wycofywania węgla, a także na inicjatywy edukacyjne i rozwój innowacyjnych gałęzi zielonej gospodarki.

- Nasz wspólny projekt to najlepszy sposób na szybkie i skuteczne wybudowanie farm wiatrowych na morzu. Gdy otrzymamy licencję na lokalizację farm, będziemy produkować i dostarczać mieszkańcom Polski tanią i czystą energię, a także stworzymy fundusz sprawiedliwej transformacji dla Wielkopolski Wschodniej. Sam region koniński i lokalne społeczności skorzystają również na naszych farmach dzięki wpływom podatkowym – zauważa Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Budżet regionalnego funduszu będzie uruchamiany w ramach rocznych transz, przy czym pierwsza transza zostanie uruchomiona realizowana tuż po otrzymaniu pozwolenia na wspólną lokalizację.

- Chcemy niezwłocznie zacząć wspierać działania edukacyjne i tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze zrównoważonej, zielonej gospodarki. Wspólnie z ZE PAK chcemy pokazać, że istnieje alternatywa dla Wielkopolski i jej mieszkańców zatrudnionych dzisiaj w jednym z największych w Polsce kompleksów górniczo-energetycznych węgla brunatnego, który wspiera bezpieczeństwo energetyczne tego regionu i całego kraju, a w przyszłości może się przekształcić w prężny ośrodek zielonych innowacji - dodaje Bartosz Fedurek, dyrektor w Ørsted Polska odpowiedzialny za współpracę z ZE PAK.

Wspólna inwestycja PAK i Orsted to również nowe miejsca pracy oraz zaangażowanie wielu polskich firm w realizację projektu.

***

Utworzenie konsorcjum z 50-proc. udziałem każdej z firm oficjalnie rozpoczyna drogę ZE PAK i Ørsted do pozyskanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę farm wiatrowych w ramach drugiej fazy rozwoju rynku, gdzie polski rząd ma rozdzielić 11 lokalizacji o łącznej szacowanej mocy ok. 11 GW. Sukces w tym postępowaniu administracyjnym otworzy firmom drogę do planowanych w 2025 i 2027 roku aukcji na wsparcie w postaci kontraktu różnicowego (CfD).

***

O Ørsted w Polsce

Ørsted jest obecny w Polsce od 10 lat, zatrudniając obecnie około 250 osób. Polska jest dla Ørsted rynkiem o kluczowym znaczeniu. Oprócz zawiązania partnerstwa z ZE PAK, firma już znacząco inwestuje w morską energetykę wiatrową w polskiej części Morza Bałtyckiego wraz z PGE. Ørsted i PGE wybudują Morską Farmę Wiatrową Baltica o mocy 2,5 GW. Jest to największy w Polsce i jeden z pierwszych morskich projektów wiatrowych. Morska Farma Wiatr5owa Baltica, powstająca w dwóch fazach (Baltica 2 i Baltica 3), wyprodukuje wystarczającą ilość zielonej energii elektrycznej, aby pokryć zapotrzebowanie na energię prawie 4 mln polskich gospodarstw domowych. W zależności od ostatecznych decyzji inwestycyjnych, pierwszy etap inwestycji - Baltica 3 (o mocy do 1 GW) zacznie wytwarzać energię około 2026 r., zaś drugi - Baltica 2 (o mocy ok. 1,5 GW) – około 2027 r.

Więcej Ørsted

Wizja Ørsted to świat oparty wyłącznie o odnawialne źródła energii. Firma rozwija, buduje i obsługuje morskie oraz lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i elektrociepłownie opalane biomasą, a także dostarcza klientom nowoczesne produkty energetyczne. Ørsted uznano - po raz czwarty z rzędu - za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie, w rankingu Corporate Knights 2022, obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych globalnych korporacji. Firma znajduje się także na CDP Climate Change A List potwierdzając tym samy swój status światowego lidera w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Ørsted z siedzibą w Danii zatrudnia 6472 osób. Akcje firmy notowane są na giełdzie Nasdaq Copenhagen. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR).

O ZE PAK

ZE PAK jest największym prywatnym producentem energii elektrycznej w Polsce z ponad 60-letnim doświadczeniem w sektorze wytwarzania energii elektrycznej. ZE PAK realizuje obecnie ambitny plan transformacji energetycznej: transformacja z węgla na rzecz energetyki zeroemisyjnej oraz budowa ogólnokrajowego, pełnego łańcucha wartości zielonego wodoru. Aktywa oparte o węgiel brunatny będą stopniowo wycofywane, a produkcja z węgla brunatnego zostanie zakończona do końca tej dekady. W 2020 roku Grupa ZE PAK wyprodukowała 4,85 TWh energii elektrycznej, a przychody wyniosły 1,8 mld zł. Grupa zatrudnia obecnie blisko 3500 osób. Grupę ZE PAK kontroluje Pan Zygmunt Solorz, jeden z największych i najbardziej znanych przedsiębiorców w Polsce, działający również w sektorach mediów, telekomunikacji i nieruchomości.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 08.03.2022