Kolejny udany rok dla Cyfrowego Polsatu

Data: 
12 mar 2013

teaser_24_0.jpg

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat po raz kolejny prezentuje bardzo dobre wyniki finansowe zarówno za IV kwartał, jak i cały 2012 roku. Miniony kwartał to wzrost zyskowności całej Grupy,     a także obu segmentów biznesowych, osiągnięty dzięki realizowanym synergiom, efektywnej polityce kosztowej oraz organicznemu wzrostowi platformy.

 • Liczba abonentów usług telewizyjnych wzrosła w 2012 r. o 14 tys. do 3,566 mln – 2,761 mln abonentów pakietów Familijnego i Premium oraz 805 tys. abonentów pakietu Mini;
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła w całym roku o 77 tys. do 150 tys.;
 • Łączna liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wyniosła 145 tys.;
 • Średni przychód na abonenta (ARPU) w IV kw. 2012 r. wyniósł: 48,2 zł dla pakietu Familijnego oraz 13,4 zł dla pakietu Mini;
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) spadł do 8,6% za 12 miesięcy;
 • Niemal 70% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD, a ok. 12% posiada usługę Multiroom;
 • Według najnowszych badań ipla posiada średnio 2,3 mln aktywnych użytkowników. Już prawie 50% ruchu generują użytkownicy urządzeń mobilnych i SmartTV. W IV kw. 2012 r.        i całym 2012 85% przychodów ipla pochodziło z reklam, a 15% z transakcji zakupu treści.      W ostatnim kwartale zeszłego roku ipla odnotowała pozytywny wynik EBITDA – 0,7 mln zł;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w IV kw. 20,8%, a w całym 2012 roku 20,5%;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w IV kw. do 23,4%, a w całym 2012 roku do 23,2%.

– To był kolejny bardzo udany dla nas rok. Rozwijaliśmy się zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne akwizycje, prowadząc liczne projekty pozwalające nam na konsekwentną realizację strategii rozwoju Grupy. Wszystkie działania, w tym rozszerzenie naszej działalności w segmencie usług online, skutecznie umocniły Cyfrowy Polsat na pozycji lidera multimedialnej rozrywki w Polsce. W 2012 roku, dwa razy szybciej niż zapowiadaliśmy, osiągnęliśmy także oczekiwane synergie pomiędzy platformą Cyfrowy Polsat a Telewizją Polsat – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Grupa Cyfrowy Polsat odnotowała w IV kw. 2012 r. 4-procentowy wzrost przychodów, który zawdzięcza przede wszystkim organicznemu rozwojowi segmentu usług świadczonych klientom

indywidualnym. Efektywne zarządzanie bazą kosztową zaowocowało 4-procentowym spadkiem kosztów bez amortyzacji. W efekcie Grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 25% do 247 mln zł     i wzrost marży EBITDA o 5,5 p.p. do 32,9%. Zysk netto w IV kw. 2012 r. wzrósł o 59% do 122 mln,      na co pozytywny wpływ miały niższe koszty obsługi długu, m.in. dzięki wcześniejszej spłacie części zadłużenia w wysokości 200 mln zł oraz wycena obligacji Senior Notes denominowanych w euro.

- W zeszłym roku warunki makroekonomiczne oraz rynkowe nie sprzyjały prowadzonej przez nas działalności. Tym bardziej cieszą nasze wysokie wyniki, w tym roczny wynik EBITDA przekraczający 1 mld zł i wyraźny wzrost zyskowności obu segmentów biznesowych. Tak dobre wyniki finansowe i wysokie przepływy pieniężne, które gwarantują regularną spłatę, a nawet wcześniejszą przedpłatę zadłużenia Grupy, dają nam komfort i optymistyczną wizję przyszłego rozwoju - komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A.

tabela-sdi-wyniki-4q-str-2-12032013.jpg

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

- Kapitałem platformy Cyfrowy Polsat jest stabilna baza abonentów płatnej telewizji, w oparciu           o którą, oferując nowe usługi, możemy budować dodatkową wartość dla naszej Grupy. Bardzo nas również cieszy dynamicznie rosnąca baza klientów usługi dostępu do Internetu, stanowiąca dla nas źródło dalszego wzrostu przychodów – podkreśla Dominik Libicki.

Organiczny wzrost przychodów segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym wynika przede wszystkim ze stabilnego wzrostu ARPU, osiąganego dzięki rosnącej liczbie klientów wyższych pakietów telewizyjnych oraz usługom dodatkowym (Multiroom, PPV), a także z intensywnego rozwoju bazy klientów usług dostępu do Internetu. Przy efektywnym zarządzaniu kosztami, Cyfrowy Polsat wypracował  36-procentowy wzrost wyniku EBITDA rok do roku.

Dzięki skutecznym programom utrzymaniowym i dbałości o wysoki poziom satysfakcji klientów spółka obniżyła poziom wskaźnika odpływu abonentów do 8,6% w 2012 roku.

tabela-sdi-wyniki-4q-str-3-12032013.jpg

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

- W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej skutecznie realizowaliśmy strategię utrzymania   20-21-procentowego udziału w oglądalności, a jednocześnie nasze kanały telewizyjne zwiększyły udział w „torcie reklamowym”. Dzięki dobrze skomponowanej ramówce oraz optymalnym, adekwatnym do warunków rynkowych, inwestycjom w treści programowe, osiągnęliśmy w IV kwartale wzrost marży EBITDA o ponad 6 punktów procentowych – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Kontynuując przyjętą strategię maksymalizacji marży EBITDA poprzez efektywne zarządzanie ramówką, Grupa Telewizji Polsat osiągnęła w IV kw. rok do roku 15-procentowy wzrost wyniku EBITDA do 117 mln zł. Marża EBITDA w IV kw. wyniosła 37,7%.

Zarówno w  IV kwartale, jak i w całym 2012 r. wyraźny wpływ na wyniki oglądalności kanałów Grupy Telewizji Polsat miało rozszerzanie zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej i tym samym postępująca fragmentaryzacja rynku. Udział w oglądalności naszych kanałów tematycznych wzrósł w IV kw. rok    do roku o 22% do 5,3%, natomiast udział w oglądalności kanału głównego spadł o 8,5% do 15,6%.          W całym 2012 r. udział w oglądalności kanałów tematycznych wzrósł o 11% do 4,8%, a kanału głównego spadł o 4,5% do 15,7%, uzyskując najwyższy poziom na rynku.  Na wyniki roczne istotny wpływ miały również transmisje ważnych wydarzeń sportowych (EURO 2012 oraz Igrzysk Olimpijskich) w kanałach telewizji publicznej.

Zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2012 r. przychody Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej zanotowały znacząco lepszą dynamikę niż rynek: -3,8% do -5,9% oraz -3% do -5,6% odpowiednio w IV kw. i w 2012 r. Przełożyło się to na wzrost udziału Telewizji Polsat w rynku reklamy w IV kw. do 23,4%, a w całym 2012 r. do 23,2%.

tabela-sdi-wyniki-4q-str-4-12032013_1.jpg

Kluczowe wydarzenia biznesowe:

 • Nowy kanał Universal Channel HD – 5 marca 2013 r. do oferty Cyfrowego Polsatu dołączył kolejny kanał z portfolio Universal Networks International – debiutujący na rynku polskim Universal Channel HD.
 • Trzy nowe kanały pod marką „Polsat” – 1 marca br. Telewizja Polsat poszerzyła portfolio o trzy nowe kanały dostępne pod marką „Polsat”. W efekcie współpracy pomiędzy grupą Cyfrowy Polsat i grupą Viasat Broadcasting należącą do międzynarodowego koncernu medialnego Modern Times Group, dostępne na rynku polskim kanały Viasat rozpoczęły nadawanie pod dwoma markami – „Polsat” i „Viasat”, otrzymując nazwy: Polsat Viasat History, Polsat Viasat Explorer oraz Polsat Viasat Nature. Tym samym portfolio kanałów pod marką „Polsat” wzrosło do 20 pozycji.
 • Nowe promocje internetowe – z początkiem marca 2013 r. Cyfrowy Polsat wprowadził nowe promocje internetowe: Plan ZERO bez umowy, stałych miesięcznych opłat abonamentowych i doładowań, oraz usługę Ekstra SIM, umożliwiającą korzystanie z jednego abonamentu na kilku urządzeniach jednocześnie.
 • Podwyższenie perspektywy dla Cyfrowego Polsatu – 26 lutego 2013 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s Rating Services podwyższyła perspektywę dla Cyfrowego Polsatu ze stabilnej na pozytywną oraz podtrzymała korporacyjny rating kredytowy przyznany spółce na poziomie ‘BB’.
 • Sukces gali Polsat Boxing Night – dostęp do gali Polsat Boxing Night, która odbyła się 23 lutego 2013 r. wykupiło w usłudze PPV Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla ponad 120 tysięcy osób. W walce wieczoru zmierzyły się dwie legendy wagi ciężkiej Andrzej Gołota i Przemysław Saleta.
 • Wzrost zasięgu usługi Internetu LTEna początku lutego 2013 r. już co drugi Polak był          w zasięgi Internetu LTE Cyfrowego Polsatu. W wyniku intensywnych prac nad rozbudową sieci LTE i HSPA/HSPA+ przez spółki Polkomtel Sp. z o.o. i Midas S.A. zasięg usług LTE zwiększył się do ponad 50%, a usług HSPA/HSPA+ do ponad 93% populacji Polski.
 • Zmiany w kanale TV Biznes – w lutym 2013 r. kanał TV Biznes zmienił nazwę na Polsat Biznes. Polsat Biznes to nowe podejście do telewizji biznesowej w Polsce – to kanał biznes&life. Na antenie prezentowane są najważniejsze wydarzenia gospodarcze z kraju i ze świata, bieżące doniesienia giełdowe czy analizy cenionych ekonomistów. Polsat Biznes to również przewodnik po stylu życia skierowany do wszystkich ludzi związanych ze środowiskiem biznesowym w Polsce.
 • Cyfrowy Polsat nagrodzony za rozwój Internetu LTE – 23 stycznia 2013 r. podczas uroczystej gali Mobility Trends Cyfrowy Polsat został nagrodzony statuetką Złoty BELL w kategorii „Mobilny Internet Roku 2012” za rozwój Internetu LTE i wprowadzenie modemów obsługujących prędkość do 150 Mb/s.
 • Nowości w ofercie internetowej Cyfrowego Polsatu – w styczniu 2013 r. Cyfrowy Polsat wprowadził nowe pakiety internetowe i krótsze umowy w ofertach z laptopem i tabletami.
 • Połączenie z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. – 31 grudnia 2012 r. przez sąd rejestrowy zostało zarejestrowane połączenie Cyfrowego Polsatu i spółki Cyfrowy Polsat Technology.
 • Zmiany w ipla i muzo – w grudniu 2012 r. zaprezentowana została nowa odsłona serwisów ipla - wzbogacona oferta programowa, nowe pakiety i aplikacje, usprawnienia funkcjonalne oraz nowy lekki wygląd aplikacji i strony www.ipla.tv - oraz muzo - nowe logo, wzbogacona biblioteka, aplikacje mobilne i nowe funkcjonalności.
 • Nowe tablety i laptop w ofercie Cyfrowego Polsatu – na początku grudnia 2012 r. Cyfrowy Polsat wzbogacił ofertę usług Internetowych, wprowadzając do sprzedaży dwa nowe tablety  i laptop. Sprzęt wraz z modemem HSPA+ lub LTE oferowany jest już od 1 zł.
 • Rewolucja programowa Cyfrowego Polsatu – pod koniec listopada 2012 r. Cyfrowy Polsat wzbogacił ofertę o 20 nowych kanałów, w tym 2 nowe kanały Telewizji Polsat – Polsat Food    i Polsat Film HD, 4 stacje BBC, 3 kanały z grupy Viasat Broadcasting - Viasat Explorer, Viasat History i Viasat Nature oraz 4 stacje w jakości HD. Plarforma wprowadziła również nowe pakiety, nowe usługi online, nowy sprzęt oraz nowe promocje. Jednocześnie strony porozumiały się co do sprzedaży czasu reklamowego w kanałach BBC i Viasat przez Biuro Reklamy Polsat Media.
 • Kliczko vs. Wach w PPV Cyfrowego Polsatu i ipla – 10 listopada 2012 r. abonenci Cyfrowego Polsatu i użytkownicy internetowej telewizji ipla mogli obejrzeć w systemie pay-per-view najbardziej oczekiwaną bokserską walkę roku, w której zmierzyli się Władimir Kliczko i Mariusz Wach.
 • Zwiększenie szybkości Internetu LTE - pod koniec października 2012 r. Cyfrowy Polsat przyspieszył usługę dostępu do Internetu LTE do 150 Mb/s. Korzystanie ze znacznie lepszych parametrów usługi jest możliwe dzięki wprowadzeniu do portfolio operatora pierwszego na świecie modemu 4. kategorii Huawei E3276. Wraz ze zwiększeniem szybkości Internetu Cyfrowy Polsat zaprezentował odświeżoną ofertę usługi obejmującą większe pakiety danych w atrakcyjnych propozycjach cenowych.
 • Komunikator Halo – Cyfrowy Polsat przygotował własny komunikator internetowy „Halo”. Aplikacja od 25 października 2012 r. jest dostępna dla wszystkich abonentów operatora, umożliwiając im darmową komunikację głosową i tekstową.
 • Promocyjna oferta Pakietu Ekstra z kanałami w DVB-T - w związku ze zbliżającym się startem wyłączeń telewizji analogowej oraz rozpoczynającym się sezonem sprzedażowym, na początku października 2012 r. Cyfrowy Polsat wprowadził ofertę promocyjną swojej najmłodszej usługi zapewniającej dostęp do pakietu dodatkowych kanałów w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Operator obniżył miesięczną opłatę abonamentową dla nowych klientów z 19,90 zł do 14,90 zł.
 • Nabycie praw do transmisji meczów polskiej reprezentacji w piłce nożnej - w październiku 2012 roku Telewizja Polsat nabyła prawa do wszystkich meczów piłkarskiej reprezentacji Polski, które pozostały do zakończenia eliminacji Mistrzostw Świata w 2014 roku. Mecze są dostępne w kanałach Polsat Sport i Polsat Sport HD oraz w telewizji internetowej ipla.
 • Start dystrybucji kanałów Polsatu w sieci Vectra  - na mocy porozumienia podpisanego        w maju 2012 r., począwszy od 1 października 2012 r. 10 kanałów Telewizji Polsat (Polsat HD, Polsat 2, Polsat News, Polsat Sport News, Polsat Sport SD, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra, Polsat Sport Extra HD, Polsat Cafe oraz Polsat Film) jest rozprowadzanych w sieci Vectra.
 • Porozumienie z Mobyland w zakresie stawek za usługi transmisji danych - w dniu 28 września 2012 r. Cyfrowy Polsat S.A. zawarł z Mobyland Sp. z o.o. porozumienie dotyczące posiadanej umowy o świadczenie usług transmisji danych, które określa sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z dwóch pierwszych zamówień na poczet nowego, trzeciego zamówienia. W konsekwencji wszystkie pakiety dotychczas zakupione i niewykorzystane będą rozliczane po nowej, niższej stawce w wysokości 0,00645 zł netto za 1 MB.
 • Kolejne transmisje sportowe w PPV – we wrześniu 2012 r., po pozytywnych doświadczeniach z realizacji transmisji w systemie pay-per-view (PPV), Grupa Cyfrowy Polsat zaproponowała widzom płatny dostęp do kolejnych ważnych wydarzeń sportowych na żywo. Użytkownicy mogli poprzez dekoder Cyfrowego Polsatu lub w internetowym serwisie ipla wykupić dostęp do jubileuszowej Gali KSW20 za 30 zł oraz do dwóch meczów polskiej reprezentacji piłki nożnej w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2014 za 20 zł każdy.  Każda     z wymienionych transmisji PPV przyciągnęła po kilkadziesiąt tysięcy widzów, co miało pozytywny wpływ na ARPU.
 • Przedpłata kredytu zaciągniętego w ramach finansowania nabycia Telewizji Polsat – w dniu 29 sierpnia 2012 r. Cyfrowy Polsat dokonał dobrowolnej przedterminowej spłaty części kredytu terminowego w wysokości 200 mln zł. Dokonana przedpłata miała pozytywny wpływ na przyszłe wyniki spółki z uwagi na proporcjonalne obniżenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek.   
 • Podpisanie listu intencyjnego z Polkomtel Sp. z o.o. – w sierpniu 2012 r. Cyfrowy Polsat podpisał list intencyjny ze spółką Polkomtel Sp. z o.o., na mocy którego rozpoczął świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieciach radiowych 3G i 2G operatora na częstotliwościach 2100 MHz i 900 MHz w technologiach HSPA i EDGE/GPRS, zapewniając sobie ogólnopolski zasięg usług. Dnia 31 stycznia 2013 r. zostało podpisane porozumienie trójstronne, na podstawie którego Mobyland Sp. z o.o. przejął prawa i obowiązki Polkomtela wynikające z listu intencyjnego. Od tej pory korzystanie z sieci telekomunikacyjnej Polkomtela odbywa się za pośrednictwem spółki Mobyland.
 • Podwyższenie ratingów – 14 czerwca i 23 lipca 2012 r. agencje ratingowe Standard & Poor’s Rating Services oraz Moody’s Investors Service podwyższyły odpowiednio z poziomu ‘BB-‘ i ‘Ba3’ do ‘BB’ i ‘Ba2’ zarówno korporacyjny rating kredytowy Cyfrowego Polsatu (ze stabilną perspektywą), jak i długoterminowy rating niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 mln euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB.
 •  „Starcie Tytanów” w PPV Cyfrowego Polsatu i ipla – 30 czerwca 2012 r. Cyfrowy Polsat transmitował w systemie pay-per-view (PPV) Wielką Galę Boksu Zawodowego „Starcie Tytanów”, podczas której w ramach walki wieczoru odbył się pojedynek legendarnego mistrza świata czterech kategorii wagowych Roya Jonesa Juniora z Pawłem Głażewskim, międzynarodowym mistrzem Polski wagi półciężkiej.
 • Najtańszy Internet mobilny na rynku –  w czerwcu 2012 r.Cyfrowy Polsat odświeżył swoją ofertę internetową. Wśród nowości pojawił się najtańszy szybki Internet mobilny na rynku już za 14,90 zł, jeszcze większe pakiety danych w dotychczasowej cenie, a także dodatkowe gigabajty dla abonentów usługi telewizyjnej.
 • Zmiany w kanałach sportowych – w czerwcu 2012 r. Telewizja Polsat przeprowadziła zapowiadane zmiany w swoich kanałach sportowych, polegające na koncentracji najbardziej wartościowych praw sportowych w obrębie kanałów Polsat Sport i Polsat Sport Extra. Ponadto oferta kanałów została wzbogacona o kanał Polsat Sport Extra w wersji HD, który zastąpił kanał Polsat Futbol.  
 • 6 nowych kanałów w ofercie – w czerwcu 2012 r. Cyfrowy Polsat włączył 6 nowych kanałów tematycznych: FightBox, który zastąpił Polsat Futbol, FilmBox Extra, FilmBox Family, Polsat Sport Extra HD, TVP1 HD, TVP2 HD, zwiększając liczbę oferowanych kanałów HD do 28 propozycji.
 • Start usługi "TV MOBILNA" – 4 czerwca 2012 r. platforma uruchomiła nową usługę „TV MOBILNA” działającą w oparciu o technologię naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), dostępną na najbardziej popularnych urządzeniach przenośnych, a także poprzez najnowszy dekoder DVB-T wyprodukowany przez Cyfrowy Polsat Technology.
 • Nawiązanie współpracy z Polkomtelem – w kwietniu 2012 r. Cyfrowy Polsat oraz Plus rozpoczęły współpracę w zakresie cross promocji, czyli oferowania dodatkowych korzyści użytkownikom obydwu usług oraz wzajemnej sprzedaży swoich standardowych produktów.
 • Uruchomienie serwisu muzo – w kwietniu 2012 r. spółka Redefine wystartowała z muzycznym projektem subskrypcyjnym w wersji beta oferującym w legalny sposób gigantyczną bazę muzyki, w tym nowości muzyczne dostępne już w dniu ich premiery rynkowej.
 • Zakup serwisu ipla – 2 kwietnia 2012 r. Cyfrowy Polsat S.A. nabył za 150 mln zł 100% udziałów w spółkach tworzących serwis ipla będący liderem rynku wideo online w Polsce.
 • Wzbogacenie dekoderów o telewizję internetową - w marcu 2012 r. Cyfrowy Polsat wzbogacił swoje dekodery do odbioru cyfrowej telewizji satelitarnej (MINI HD 2000 i HD 5000) o nową aplikację - serwis wideo online ipla - zapewniającą po połączeniu odbiornika z Internetem dostęp do tysięcy bezpłatnych materiałów wideo.
 • Uaktywnienie nowej promocji na Internet HSPA+ i LTE bez modemu - od marca 2012 r. operator poszerzył grono klientów o osoby posiadające już odpowiednie urządzenia do korzystania z Internetu. W ramach promocji klienci mogą zakupić wyłącznie kartę SIM z usługą, wybierając jeden z trzech dostępnych pakietów danych.
 • Rozpoczęcie sprzedaży tabletu LTE z szybkim Internetem - w marcu 2012 r. Cyfrowy Polsat wprowadził do oferty najnowszy model tabletu Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE w promocyjnej cenie wraz z usługą Internetu LTE Cyfrowego Polsatu.
 • Włączenie do oferty płatnej usługi Multiroom HD - w marcu 2012 r. platforma rozszerzyła ofertę usług o Multiroom HD. Od października 2011 r. usługa była dostępna w wersji SD.
 • Uruchomienie nowego serwisu "VOD Domowa Wypożyczalnia - na komputer" - w lutym 2012 r. Cyfrowy Polsat, we współpracy ze spółką Redefine, wprowadził możliwość zakupu dostępu do filmów bezpośrednio w Internecie, proponując abonentom ponad 900 filmów w ramach nowej usługi "VOD Domowa Wypożyczalnia - na komputer".
 • Nabycie 100% udziałów w INFO-TV-FM - w styczniu 2012 r., z myślą o uruchomieniu telewizji mobilnej, Cyfrowy Polsat podpisał umowę nabycia 100% udziałów w spółce INFO-TV-FM.


Szczegóły telekonferencji:

Data: 12 marca 2013 r.
Godzina: 16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 11:00 (Nowy Jork) 
Numer telefonu: +44 (0) 1452 555 566 (międzynarodowy), 22 307 0118 lub 00 800 121 2655 (Polska)
Kod telekonferencji: 15437413

Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim.

Następnego dnia zapis audio telekonferencji będzie dostępny na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu pod adresem www.cyfrowypolsat.pl/inwestor w sekcji Centrum inwestora/Prezentacje.

 

prstats.po?p=236616

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 03.10.2014