Grupa Polsat Plus podsumowuje II kwartał 2022 roku

Data: 
18 sie 2022

Grupa Polsat Plus łącznie świadczy ponad 20 mln usług płatnej TV, telefonicznych i internetowych. Portale internetowe Grupy, w tym z Grupy Interia, odwiedza co miesiąc 21 mln użytkowników, którzy generują 2 mld odsłon. Grupa wzmacnia ofertę 5G, jako jedyny operator na rynku oferuje swoim klientom usługę Disney+ i rozwija projekty w nowym obszarze działalności Czystej Energii i Zielonego Wodoru.

Grupa Polsat Plus w drugim kwartale br.:

 • Jako jedyny w Polsce operator usług płatnej telewizji i telekomunikacyjnych włączyła do oferty atrakcyjne pakiety obejmujące dostęp do serwisu Disney+. Nowe pakiety z Disney+ są dostępne w Polsat Box w technologii satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej OTT, we wszystkich ofertach abonamentowych Plusa, w Netii oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go.
 • Rozwijała i wzmacniała ofertę 5G dla klientów indywidualnych i biznesowych; 5G Plusa jest najszybsze w Polsce.
 • Przedłużyła o kolejne 10 lat współpracę z Volleyball World, zapewniając widzom dostęp do wszystkich najważniejszych międzynarodowych siatkarskich rozgrywek kobiecych i męskich, w tym przede wszystkim mistrzostw świata.
 • Zaprezentowała wspólnie z ZE PAK polski zeroemisyjny autobus wodorowy NesoBus zasilany zielonym wodorem. Jednocześnie rozpoczęła się budowa fabryki autobusów w Świdniku.
 • Intensywnie inwestuje w obszar energetyki odnawialnej – PAK-PCE nabyła projekt farmy wiatrowej Człuchów o łącznej mocy >72 MW, zwiększając skalę rozpoczętych inwestycji wiatrowych do >140 MW, pracuje nad kolejną farmą fotowoltaiczną w miejscowości Przykona o mocy 180-200 MW oraz projektem nowoczesnego centrum gospodarowania odpadami w Rybniku.
 • Nabyła wyjątkowy projekt deweloperski zlokalizowany w centrum Warszawy – Port Praski.

– Nasza Grupa nie zwalnia tempa. W ostatnich miesiącach przedstawiliśmy nowości w każdym segmencie działalności. Abonentom wszystkich naszych usług zapewniliśmy możliwość skorzystania z pakietów z Disney+, o kolejne 10 lat przedłużyliśmy prawa do pokazywania na naszych sportowych antenach najważniejszych turniejów siatkarskich, rozwijamy ofertę 5G – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.Wraz z ZE PAK zaprezentowaliśmy polski autobus wodorowy NesoBus, z którego mogli już korzystać mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Konina i Warszawy. W tym samym czasie rozpoczęliśmy współpracę z doświadczonym partnerem chętnym do współinwestowania w część biurową i komercyjną w Porcie Praskim – dodaje.

Segment usług B2C i B2B

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię multiplay, co przekłada się na niezmiennie bardzo niski wskaźnik rezygnacji z naszych usług na poziomie 6,8% i wyraźnie rosnący średni przychód od klientów indywidualnych, który przekroczył 70 zł. Na sukcesywny wzrost ARPU ma też wpływ postępująca popularyzacja taryf 5G, którą wspiera wysoki zasięg sieci 5G Plusa i rosnąca liczba sprzętów 5G w ofercie sieci Plus – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus.

Najważniejsze dane operacyjne za II kwartał br. dla segmentu usług B2C i B2B:

 • Łącznie Grupa Polsat Plus świadczy ponad 20 mln usług płatnej telewizji, telefonii i Internetu.
 • Liczba klientów usług multiplay wzrosła o 45 tys. r/r do 2,46 mln.
 • Liczba usług kontraktowych B2C wzrosła o ponad 161 tys. r/r do ok. 13,35 mln.
 • Średniomiesięczny przychód od klienta kontraktowego (ARPU) dla usług B2C wzrósł do 70,2 zł (+3,5% r/r).
 • Wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie jest na bardzo niskim poziomie 6,8% w skali roku.
 • Wzrosła liczba usług prepaid (m.in. w związku z dystrybucją darmowych starterów dla obywateli Ukrainy) – do 2,77 mln. Jednocześnie wprowadzone zmiany ofertowe przełożyły się na istotny wzrost ARPU – o 8,7% r/r, do poziomu 17,4 zł.
 • Klienci Polsat Box i Plusa przetransferowali w I półroczu ok. 966 PB danych (wzrost o 11% r/r).
 • Łączna liczba klientów B2B wynosi 68,8 tys., a każdy z nich generuje średniomiesięcznie blisko 1,4 tys. zł przychodu.

Segment mediowy: telewizja i online

– W pierwszym półroczu Polsat był liderem oglądalności w grupie komercyjnej. Pomimo niekorzystnego wpływu wymuszonego procesu przejścia na nowy standard DVB-T2 oraz niesłusznego uprzywilejowania TVP udział całej Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł 23%, czyli zgodnie z naszymi założeniami strategicznymi. Nasze przychody z reklamy TV były na stabilnym poziomie na tle dotkniętego spadkami rynku – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus. – Do 21 mln wzrosła liczba realnych użytkowników portali Grupy Polsat-Interia. Wraz z Interia.pl, Polsatsport.pl czy Polsatnews.pl jesteśmy wiodącym wydawcą internetowym – dodaje.

Najważniejsze dane operacyjne za II kwartał i I półrocze br. dla segmentu mediowego:

 • Oglądalność kanałów Grupy Telewizji Polsat w grupie komercyjnej wyniosła 22,8% w II kw. (7,7% kanału głównego oraz 15,1% kanałów tematycznych) i 23% w I półroczu (8% kanału głównego oraz 15% kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu zachowały stabilny poziom na tle dotkniętego spadkami rynku. W II kw. wyniosły 330 mln zł, analogicznie jak w ur., a w całym I półroczu zwiększyły się do 603 mln zł, co sprawiło, że udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do 28,5%.
 • Grupa Polsat-Interia zajmuje wiodącą pozycję na rynku wydawców internetowych – posiada blisko 21 mln użytkowników portali miesięcznie, którzy co miesiąc generują średnio ponad 2 mld odsłon.

Rozwój projektów z segmentu Czystej Energii realizowanych przez PAK-PCE

Realizowanych jest szereg działań mających na celu szybką rozbudowę segmentu Czystej Energii. W ostatnich miesiącach były to m.in.:

 • Największa farma fotowoltaiczna w Polsce zlokalizowana w Brudzewie wyprodukowała w I półroczu br. 42,9 GWh czystej, zielonej energii, przekraczając pierwotne oczekiwania, a jednocześnie przyczyniając się korzystnie do wyniku finansowego uzyskanego przez Grupę.
 • Podwoiła się skala rozpoczętych inwestycji wiatrowych na lądzie poprzez nabycie projektu farmy wiatrowej Człuchów, obecnie są budowane projekty wiatrowe o łącznej mocy >140 MW.
 • Zaprezentowany polski, w pełni ekologiczny autobus wodorowy Grupy i ZE PAK woził już testowo pasażerów w Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Warszawie i Koninie, spotykając się z bardzo pozytywnym odbiorem władz miast i samych mieszkańców – przyszłych pasażerów.
 • Zawarto umowę z Mostostalem Puławy na budowę fabryki autobusów wodorowych w Świdniku. Rozpoczęcie prac planowane jest na wrzesień, a planowany termin zakończenia budowy to połowa 2023 r.
 • Pierwszy elektrolizer o mocy 2,5 MW, dający możliwość produkcji 1000 kg zielonego wodoru dziennie, zostanie dostarczony do Konina na początku września br.

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

Całkowite przychody Grupy Polsat Plus wzrosły o 5,8%1) do ponad 3,2 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł blisko 900 mln zł. Wolne przepływy pieniężne utrzymywały się na wysokim poziomie 1,34 mld zł pomimo niekorzystnych czynników makroekonomicznych, realizacji projektów akwizycyjnych i wsparcia projektów OZE w ramach Strategii 2023+. Wskaźnik całkowitego zadłużenia pozostawał na niskim poziomie 1,39x (dług netto/EBITDA LTM). Grupa wypłaci dywidendę w wysokości 661 mln zł, czyli 1,2 zł na akcję.

Stopniowa budowa ARPU klientów indywidualnych przekłada się na stabilny wzrost przychodów detalicznych, którym towarzyszy również silny wzrost przychodów ze sprzedaży smartfonów, co kompensuje ubytek przychodów hurtowych. Warto zwrócić uwagę na stabilny wynik EBITDA segmentu usług B2C i B2B, osiągnięty pomimo presji inflacyjnej i rosnących kosztów energii. Z kolei w segmencie mediowym rosną przychody z reklamy online, od operatorów kablowo-satelitarnych i ze sprzedaży licencji. Pozytywny wpływ na wyniki całej Grupy mają także segment nieruchomości oraz wysoka produkcja energii elektrycznej przez wielkoformatową farmę solarną Brudzew – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus.

_____________

1)        Zmiana r/r skorygowana o deltę interconnect

Ostatnia aktualizacja 18.08.2022