Grupa Cyfrowy Polsat rozważa refinansowanie obecnego zadłużenia

Data: 
21 kwi 2015

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat analizuje możliwość i ewentualne warunki przeprowadzenia procesu refinansowania obecnego zadłużenia Grupy, celem uproszczenia jego struktury oraz dalszej optymalizacji warunków i obniżenia kosztów jego obsługi.

W nawiązaniu do zapytań inwestorów oraz pojawiających się informacji medialnych spółka potwierdza podjęcie wstępnych prac analitycznych dotyczących możliwości i ewentualnych warunków refinansowania obecnego zadłużenia Grupy Kapitałowej w łącznej wysokości 13 mld zł.

Potencjalne refinansowanie mogłoby obejmować zarówno istniejące kredyty bankowe, jak i inne instrumenty dłużne podmiotów z Grupy Kapitałowej, co mogłoby mieć pozytywny wpływ m.in. na:

  • obniżkę kosztów odsetkowych, np. poprzez zastąpienie obligacji typu high yield grupy Metelem długiem o koszcie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe, co mogłoby przynieść wymierne oszczędności odsetkowe,
  • większą elastyczność poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie przepływu środków pomiędzy grupą Metelem a pozostałymi spółkami Grupy Cyfrowy Polsat, co mogłoby umożliwić bardziej efektywne zarządzanie płynnością Grupy, pozwalając na dalszą integrację Cyfrowego Polsatu z Polkomtelem.

– Z uwagi na korzystną dla dużych firm sytuację na rynku finansowym rozważamy refinansowanie w najbliższym czasie obecnego długu Grupy. Optymalizacja zadłużenia zawsze była jednym z naszych priorytetów – mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. – Analizujemy możliwość zrefinansowania całości obecnego zadłużenia. Zastanawiając się nad jego potencjalną strukturą, na tym etapie rozważamy głównie kredyt złotówkowy i polskie obligacje. Naszym nadrzędnym celem jest uproszczenie struktury zadłużenia oraz optymalizacja warunków i obniżenie kosztów jego obsługi, co miałoby wpływ na zapewnienie Grupie większej elastyczności biznesowej i korzystnych warunków dla jej przyszłego rozwoju – dodaje Tomasz Szeląg.

Analizy i konsultacje rynkowe w imieniu spółki prowadzi Trigon Dom Maklerski.

Ewentualna decyzja o realizacji refinansowania i wyborze jego ostatecznej struktury uwarunkowana będzie m.in. pozytywnym rezultatem prowadzonych obecnie analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym i zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie wykonywania obowiązków informacyjnych spółki.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 21.04.2015