Grupa Cyfrowy Polsat podsumowuje 2Q18. Pół miliona nowych usług kontraktowych i 20-proc. wzrost liczby klientów multiplay. Strategiczne akwizycje i start sprzedaży ofert z Ligą Mistrzów UEFA

Data: 
23 sie 2018

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła II kwartał bardzo dobrymi, stabilnymi i zgodnymi z długoterminową strategią wynikami operacyjnymi w obydwu segmentach, a osiągnięte silne wyniki finansowe są wyższe od średniej oczekiwań analityków giełdowych. Przejęcie kontroli nad Netią w maju br. pozwoliło rozpocząć współpracę operacyjną spółek, a nawiązanie strategicznej współpracy i zakup kontrolnego pakietu akcji polskiej spółki Eleven Sports Network wspierają konsekwentny rozwój oferty sportowej Grupy w segmencie premium. Jednocześnie w ramach wszystkich usług Grupy Polsat ruszyła sprzedaż ofert z pakietem Polsat Sport Premium z rozgrywkami Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA.

Najważniejsze dane operacyjne za II kwartał 2018 roku

 • Coraz więcej klientów korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
  • Systematyczny wzrost liczby klientów usług wiązanych − o 281 tys. (20%) r/r do 1,66 mln (co stanowi 28,9% bazy klientów kontraktowych).
  • Do 4,94 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
  • Miało to wpływ na obniżenie wskaźnika churn do bardzo niskiego poziomu wynoszącego 8,3% w skali roku.
 • Regularny przyrost liczby usług kontraktowych – o 510 tys. r/r – do 13,9 mln (stanowią one 83,4% wszystkich świadczonych usług):
  • Kolejny kwartał wzrostu liczby usług telefonii komórkowej − o 287 tys. r/r do 7,1 mln, co wynika z korzystnego wpływu strategii multiplay, dobrego przyjęcia przez klientów nowych, prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym br. oraz wysokiej sprzedaży w segmencie B2B (rozwiązania m2m).
  • Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 192 tys., przekraczając poziom 5 mln.
  • Baza usług Internetu zwiększyła się o 31 tys. r/r i wynosi 1,8 mln. W pierwszym półroczu klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 448 PB danych.
 • Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
  • Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 5,2% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,43 usługi z portfolio Grupy.
  • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 2,1% do poziomu 82,9 zł pomimo negatywnego wpływu regulacji Roam like at home. Przy czym spółka oczekuje, iż jest to ostatni kwartał, w którym nowa regulacja miała negatywny wpływ na wskaźnik ARPU.
 • Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi.
  • Wysoki, stabilny poziom ARPU usług prepaid wynoszący 20,4 zł.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej zarówno w II kwartale, jak i I półroczu, osiągając w II kwartale wynik 24,2% (11,2% kanału głównego oraz 13% kanałów tematycznych) pomimo przejściowego wpływu transmisji z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 na otwartych antenach publicznego nadawcy, oraz 24% w całym półroczu (11,5% dla anteny głównej i 12,5% dla kanałów tematycznych), co jest zgodne z długoterminową strategią Grupy.
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w II kwartale o 4,5% rok do roku i wyniosły 321 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV osiągnął 26,7 %, a w I półroczu zanotowały wzrost o 9,1% do 591 mln zł, zapewniając udział w rynku na poziomie 26,8%.

Nasza Grupa konsekwentnie kontynuuje strategię rozwoju w obszarze ofert łączonych, o czym najlepiej świadczy blisko 1,7 mln klientów multiplay, którzy połączyli już ok. 5 mln naszych usług. Jednocześnie nasz biznes skutecznie wspierają strategiczne akwizycje − mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. - Przejęcie kontroli nad Netią umożliwiło naszym spółkom szybkie rozpoczęcie współpracy operacyjnej w kluczowych obszarach. Przede wszystkim szybki Internet stacjonarny Netii wzbogacił ofertę cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem klientów programu smartDOM, a produkty Netii wchodzą wkrótce do kolejnych punktów sprzedaży naszej Grupy. Z kolei oferta telewizyjna Netii została poszerzona o nowe programy Telewizji Polsat i pakiet z rozgrywkami Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA, a obydwie firmy dzięki tym zmianom zyskały dodatkowe atrybuty komunikacyjne. Nie bez znaczenie pozostaje także zakup większościowego pakietu akcji w spółce Eleven Sports Network, która posiada szeroki dostęp do wielu atrakcyjnych praw sportowych i prowadzi cztery bardzo szybko rozwijające się na rynku polskim kanały telewizyjne, a także wprowadzenie ofert z Ligą Mistrzów i Ligą Europy UEFA w Cyfrowym Polsacie, sieci Plus i IPLI oraz uruchomienie transmisji z tych rozgrywek w ostatni wtorek.

Dane operacyjne segmentu usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych

zdjecie_1_3.png

W telewizji to kolejny bardzo udany dla nas okres. W drugim kwartale wyniki oglądalności kanałów Grupy Polsat były zgodne z naszą długoterminową strategią mimo transmisji przez nadawcę publicznego wydarzenia sportowego o silnym wpływie rynkowym – Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Podobne, stabilne wyniki oglądalności osiągnęliśmy w całym pierwszym półroczu, w którym nasze przychody z reklamy i sponsoringu, wsparte szybką realizacją synergii z nowo nabytymi kanałami, rosły nawet nieco szybciej niż dynamicznie rozwijający się w tym roku rynek mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Dane operacyjne segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

zdjecie_2_2.png

Najważniejsze dane finansowe za II kwartał 2018 r.

 • Silne wyniki finansowe Grupy (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii od 22 maja 2018 roku; dane historyczne za 2017 r. także według MSSF 15):
  • przychody: 2,603 mld zł (wzrost o 7,5% r/r),
  • EBITDA: 946 mln zł (wzrost o 3,5% r/r),
  • marża EBITDA: 36,4%,
  • zysk netto: 231,4 mln zł,
  • wolne przepływy pieniężne za okres 12 miesięcy: 1,411 mld zł,
  • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,91x.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat1)

zdjecie_3_3.png

 • Rosnące wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15 oraz z uwzględnieniem konsolidacji Netii):
  • przychody: 2,248 mld zł,
  • EBITDA: 795,2 mln zł,
  • marża EBITDA: 35,4%.
 • Bardzo dobre wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej (zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15):
  • przychody: 412 mln zł,
  • EBITDA: 151 mln zł,
  • marża EBITDA: 36,6%.

zdjecie_4_2.png

To kolejny kwartał zmian, ponieważ nie tylko publikujemy wyniki zgodnie z nowym standardem raportowania MSSF 15, ale także od 22 maja konsolidujemy wyniki spółki Netia. Wyniki całej Grupy są silne, zdrowe i przewyższają średnią prognoz analityków. Na bardzo wysokim poziomie pozostają nasze wolne przepływy pieniężne, co daje nam komfort w realizowaniu założonej strategii biznesowej i planów inwestycyjnych, a jednocześnie utrzymania pod kontrolą naszego zadłużenia – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o. - W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, był to czwarty kwartał, na wyniki którego wyraźny negatywny wpływ miała regulacja Roam like at home. Czynnik ten powinien tracić na znaczeniu w przyszłości. Z kolei wynik EBITDA segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej jest stabilny pomimo przejściowej presji wynikającej z emisji na otwartych kanałach nadawcy publicznego Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 28.08.2018