Cyfrowy Polsat: stabilne wyniki za III kwartał

Data: 
14 lis 2013

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała solidne wyniki finansowe za III kwartał br. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym Cyfrowy Polsat kolejny raz wypracował rekordowe przychody, dzięki wzrostowi ARPU i bazy klientów usługi internetowej. W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej Grupa utrzymała wysoki poziom marży EBITDA. Natomiast generowanie wysokiego poziomu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwoliło Cyfrowemu Polsatowi na dokonanie we wrześniu br. kolejnej przedterminowej spłaty raty długu.

  • Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec III kw. br. utrzymała się względem III kw. 2012 r. na stabilnym poziomie 3.525.855;
  • 80% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD;
  • Około 18% abonentów platformy (ponad 620 tys.) korzysta z usługi Multiroom;
  • ARPU Pakietu Familijnego w III kw. br. wzrosło rok do roku o 4,5% do 49,2 zł, a Pakietu Mini wyniosło 13,1 zł;
  • Wskaźnik odpływu klientów (churn) utrzymany został na stabilnym poziomie i wyniósł 9,1% za okres 12 miesięcy zakończony 30 września br.;
  • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o blisko 80% do 209 tys.;
  • Łączna liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wyniosła na koniec III kw. br. 132 tys.;
  • Średnia miesięczna liczba użytkowników IPLA w III kw. br. wyniosła ok. 3,3 mln;
  • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w III kw. br. 23,67% (z uwzględnieniem oglądalności kanałów TV4 i TV6 za pełny kwartał);
  • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w III kw. br. do 24,7%.

Cały komunikat - pobierz (PDF 850KB)

Prezentacja - Transakcja nabycia spółki Metelem - pobierz (PDF 2.51MB)

prstats.po?p=259685

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 03.10.2014