Cyfrowy Polsat odnotowuje 90-procentowy wzrost EBITDA

Data: 
15 lis 2011

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała w III kw. br. wzrost wyniku EBIDTA o blisko 90% rok do roku oraz wzrost marży EBITDA o 3,4 p.p. Jednocześnie może się pochwalić bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi. Wzrosła liczba abonentów wszystkich trzech usług platformy. Cyfrowy Polsat posiada 3,51 mln abonentów płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej, 136 tys. użytkowników telefonii komórkowej i 54 tys. klientów Internetu. Spółka odnotowała kilkuprocentowy wzrost wskaźnika ARPU oraz utrzymała niski wskaźnik odpływu abonentów. Grupa Telewizji Polsat także pokazała wzrost wyników operacyjnych rok do roku - udziału w oglądalności do 21,2% oraz udziału w rynku reklamy telewizyjnej do 23,7%.

Najważniejsze wydarzenia III kw. 2011 r. w porównaniu do III kw. 2010 r.:

 • Liczba abonentów DTH wzrosła o 228 tys. rok do roku do 3,51 miliona;
 • Pozyskania brutto w dziewięciomiesięcznym okresie 2011 roku wyniosły 337 tys.;
 • Przychody wzrosły o 68% do 616 mln zł;
 • EBITDA wzrosła o 89% do 196 mln zł;
 • Marża  EBITDA wyniosła 31,9%;
 • Odnotowano stratę netto w wysokości 62 mln zł w konsekwencji wysokich kosztów finansowych poniesionych w wyniku wyceny obligacji denominowanych w euro;
 • Wzrósł średni przychód na abonenta - ARPU pakietu Familijnego wzrosło o 6,7% do 44,7 zł, a pakietu Mini o 24,3% do 13,8 zł (jednym z czynników wzrostu były przychody z transmisji w systemie PPV walki Adamek-Kliczko);
 • Został utrzymany stabilny i niski wskaźnik churn wynoszący 9,4% za 12 ostatnich miesięcy;
 • Liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wzrosła o 77 tys. do 136 tys., spośród których 99%  stanowili klienci korzystający z oferty abonamentowej;
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wyniosła 54 tys.;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł 21,2% (w tym udział kanału głównego - 15,9%, a kanałów tematycznych - 5,3%);
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wyniósł 23,7%.

Przeczytaj cały komunikat (.pdf)

Prezentacja (.pdf)

 

prstats.po?p=220613

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 25.09.2014