Cyfrowy Polsat i Mobyland zawarły porozumienie w zakresie stawek za usługi transmisji danych

Data: 
01 paź 2012

Cyfrowy Polsat i Mobyland (Grupa NFI Midas) zawarły porozumienie dotyczące posiadanej umowy o świadczenie usług transmisji danych, które określa sposób rozliczenia niewykorzystanych pakietów z dwóch pierwszych zamówień na poczet nowego, trzeciego zamówienia. W konsekwencji wszystkie pakiety dotychczas zakupione i niewykorzystane będą rozliczane po nowej, niższej stawce w wysokości 0,00645 zł netto za 1 MB.

W ramach dwóch pierwszych zamówień Cyfrowy Polsat zamówił 25 mln GB danych, z czego do końca sierpnia br. zużył pakiet wielkości 4,4 mln GB, świadcząc usługi dostępu do Internetu dla swoich klientów. Spółka opłaciła w całości zamówienie nr 1 oraz złożyła zamówienie nr 2, które jest opłacane zgodnie z jego warunkami oraz warunkami umowy. Zużyte 4,4 mln GB zostały rozliczone po stawce obowiązującej w ramach pierwszego zamówienia.

Wielkość netto nowego, trzeciego zamówienia wynosi 10,4 mln GB. Całość nowego pakietu rozliczana będzie po nowej, niższej stawce wynoszącej 0,00645 zł netto za 1 MB. Nowy pakiet 31 mln GB składać się będzie z niewykorzystanych przez Cyfrowy Polsat pakietów z zamówienia nr 1 i nr 2 oraz ww. dodatkowych 10,4 mln GB. W opinii Zarządu firmy jest to optymalna wielkość pakietu danych w optymalnej cenie, gwarantująca możliwość realizacji średnioterminowych celów biznesowych spółki.

W związku z faktem, że płatności za zamówienie nr 1 zostały już zrealizowane w całości, a za  zamówienie nr 2 są w trakcie realizacji, zamówienie nr 3 zostanie opłacone w następujący sposób:

a)      kwotą 139.098.816 zł netto wynikającą z zapłaconych już przez spółkę na rzecz Mobyland zaliczek z tytułu niewykorzystanego pakietu z zamówienia nr 1 oraz zamówienia nr 2 za okres do 31 sierpnia br.

b)      od wrześnie do grudnia br. w 4 równych ratach w kwocie 8.586.240 zł netto każda, wynikających z zamówienia nr 2

c)       od stycznia do grudnia 2013 r. w 12 równych ratach w kwocie 957.552 zł netto każda

d)      jednorazową płatnością w kwocie 19.814.400 zł netto, wykonaną w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Cyfrowy Polsat wykorzysta całe zamówienia nr 3

Jednocześnie Cyfrowy Polsat za pośrednictwem spółki Mobyland planuje zapewnić sobie dostęp do sieci 3G i 2G Polkomtela na częstotliwościach 2100 MHz i 900 MHz w technologiach HSDPA i EDGE/GPRS.

- Podpisane porozumienie oraz docelowo aneks dotyczący korzystania z sieci radiowej spółki Polkomtel są istotnym elementem realizacji strategii naszej firmy, zakładającej świadczenie usług zintegrowanych. Zamówienie umożliwia nam realizację celów biznesowych w średnim terminie. Nowe warunki współpracy z Mobylandem, w szczególności niższa cena za 1 MB, pozwolą nam stworzyć atrakcyjniejszą ofertę dla naszych klientów, co w przyszłości może przełożyć się na szybsze tempo pozyskiwania abonentów usługi internetowej oraz większą rentowność naszych ofert telekomunikacyjnych. Co warte podkreślenia, renegocjacja warunków umowy z Mobyland oraz złożenie nowego zamówienia będzie mieć znikomy wpływ na cash flow naszej spółki w 2013 roku oraz w kolejnych latachmówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie.

prstats.po?p=223762

Ostatnia aktualizacja 24.09.2014