Cyfrowy Polsat: historycznie najwyższe wyniki Grupy

Data: 
27 lut 2014

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2013 r., w którym przychody wyniosły blisko 3 mld zł, EBITDA przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto osiągnął poziom ponad 0,5 mld zł. Wyniki operacyjne obydwu segmentów są zgodne z oczekiwaniami i przyjętą strategią – Cyfrowy Polsat utrzymuje stabilną bazę ponad 3,5 mln abonentów i konsekwentnie wypracowuje wzrost ARPU, a Telewizja Polsat zwiększyła udziały zarówno w oglądalności, jak i w rynku reklamy. Ponadto wysokie poziomy przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwoliły Cyfrowemu Polsatowi na dokonanie dodatkowej, częściowej spłaty długu w II i III kw. 2013 r., w łącznej kwocie 200 mln zł, oraz zmniejszenie poziomu zadłużenia do 1,5x dług netto/EBITDA.

 • Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec IV kw. 2013 r. utrzymała się na stabilnym poziomie ok. 3,54 mln;
 • 83% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD;
 • Prawie 19% abonentów platformy (ponad 660 tys.) korzysta z usługi Multiroom;
 • ARPU Pakietu Familijnego w IV kw. 2013 r. wzrosło rok do roku o 3,3% do 49,8 zł, a Pakietu Mini wyniosło 13,5 zł;
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) utrzymany został na stabilnym poziomie i wyniósł 9,5% za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r.;
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o 56% do 235 tys.;
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników IPLA (witryna i aplikacje) wyniosła w 2013 r. ok. 3,9 mln;
 • Poprawiła się struktura przychodów serwisu IPLA – 25% przychodów generowanych jest w modelu transakcyjnym, 75% – w reklamowym;
 • Liczba transakcji VOD/PPV wyniosła w 2013 r. 1,1 mln, a od momentu uruchomienia usług – 4,6 mln;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w IV kw. 2013 r. 23,1%, w całym 2013 r. – 21,1%;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w IV kw. 2013 r. do 25,5%, a w całym 2013 r. – do 24,1%.

- W zeszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, rozwijaliśmy się zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne akwizycje, konsekwentnie realizując strategię Grupy. W naszej działalności skupialiśmy się na trzech podstawowych celach: budowie wartości naszej bazy klientów, maksymalizacji przychodów w obydwu segmentach działalności oraz efektywnym zarządzaniu bazą kosztową. Wszystkie działania, które podejmowaliśmy zmierzały do umocnienia Cyfrowego Polsatu na pozycji lidera multimedialnej rozrywki w Polsce oraz rynków płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych, a także regularnego rozwoju naszych kompetencji w obszarze telekomunikacji oraz usług online – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników finansowych Grupy. Przychody o wielkości blisko 3 mld zł, wynik EBITDA przekraczający 1 mld zł i wysokie przepływy pieniężne świadczą o tym, że umiejętnie realizujemy synergie z Telewizją Polsat, a nasza polityka zarządzania kosztami jest wysoce efektywna. Mając takie parametry finansowe, mogliśmy nie tylko dokonywać regularnej oraz dodatkowej spłaty obecnego zadłużenia Cyfrowego Polsatu, ale także sfinansować kluczowe dla dalszego rozwoju akwizycje – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A.

W IV kw. 2013 r. Grupa osiągnęła 7% wzrost przychodów, który wynika ze wzrostu organicznego segmentu klientów indywidualnych oraz włączenia do konsolidacji spółki Polskie Media. Wzrost kosztów nastąpił głównie w wyniku: rozpoznania kosztów spółki Polskie Media, wyższych kosztów produkcji własnej i zewnętrznej oraz amortyzacji praw sportowych, a także niższej bazy kosztów licencji programowych w IV kw. 2012 r. Cyfrowy Polsat wypracował 11% wzrost wyniku EBITDA do 275 mln zł i utrzymał wysoki 34,4% poziom marży EBITDA. Natomiast poziom zysku netto odzwierciadla niższe dodatnie różnice kursowe z wyceny obligacji Senior Notes oraz niższe koszty obsługi długu (niższe odsetki dzięki wcześniejszej spłacie części długu w III kw. 2012 r. oraz II i III kw. 2013 r.). Zadłużenie Grupy wynosiło na koniec IV kw. 2013 r. 1,583 mld zł, a wskaźnik zadłużenie netto/12M EBITDA – 1,51x (przy EBITDA 1,046 mld zł za 2013 r.).

Publikacja wyników CP za IV kw 2013 (PDF 659KB)

prstats.po?p=269238

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 03.10.2014