Cyfrowy Polsat dywersyfikuje źródła finansowania: emisja obligacji korporacyjnych o wartości 1 miliarda złotych

Data: 
21 lip 2015

Cyfrowy Polsat S.A. z sukcesem przeprowadził emisję niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 miliarda zł. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i będą notowane na rynku ASO Catalyst.

Po rozpoczętej 2 lipca br. ofercie publicznej, skierowanej do co najmniej 150 oznaczonych adresatów, 10 lipca br. obligacje zostały przydzielone łącznie 52 inwestorom, wśród których znalazło się szereg funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, jak również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

- Emisję obligacji przeprowadziliśmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych, co jest tym większym sukcesem i potwierdzeniem bardzo dobrych perspektyw dla rozwoju naszej Grupy. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, co jest dla nas dużym powodem do zadowolenia, zwłaszcza w świetle ostatnich niekorzystnych wydarzeń na rynkach finansowych i kryzysu greckiego. Natomiast wprowadzając obligacje na rynek Catalyst, daliśmy inwestorom kolejny instrument atrakcyjnej i stabilnej inwestycji w Grupę Cyfrowy Polsat – podsumowuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Emisja obligacji odbyła się na następujących warunkach:

  • Cena emisyjna jednej obligacji była równa jej wartości nominalnej i wyniosła 1 tys. zł.
  • Obligacje podlegają wykupowi po 6 latach, a dniem wykupu obligacji jest 21 lipca 2021 r.
  • Obligacje mogą być wykupione wcześniej.
  • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 250 bps (dla wskaźnika zadłużenia w danym okresie niższego lub równego 3,5:1). Mechanizm wzrostu marży zależy od wartości wskaźnika zadłużenia zdefiniowanego w warunkach emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.

- To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji korporacyjnych, dzięki której skutecznie dywersyfikujemy źródła finansowania, zyskując jeszcze większą elastyczność biznesową. Marża, jaką uzyskaliśmy w procesie budowania księgi popytu jest bardzo atrakcyjna, zważywszy na charakterystykę instrumentów niezabezpieczonych. Cieszymy się, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju po raz kolejny podjął decyzję o zainwestowaniu w rozwój naszej Grupy. Współpraca z tak uznanym inwestorem daje nam nie tylko dużo satysfakcji, ale stanowi potwierdzenie stabilności i atrakcyjności naszego biznesu oraz słuszności obranej strategii rozwoju naszej Grupy – komentuje Tomasz Szeląg.   

Wyemitowane przez Cyfrowy Polsat obligacje korporacyjne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Wtedy też zostanie udostępniona do publicznej wiadomości treść warunków emisji obligacji, które określają szczegółowo warunki wypłaty oprocentowania i wykupu obligacji.

Wyłącznym agentem emisji Cyfrowego Polsatu przy emisji obligacji korporacyjnych jest Trigon Dom Maklerski. Doradcą prawnym w ofercie obligacji jest kancelaria Greenberg Traurig.

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 21.07.2015