499 sieci w roamingu międzynarodowym w Cyfrowym Polsacie

Data: 
04 mar 2009

Cyfrowy Polsat usługę roamingu międzynarodowego świadczy w oparciu o umowę zawartą z brokerem roamingowym, którym jest MACH S.a.r.l. współpracujący z hiszpańskim operatorem Telefonica Moviles, mającym jeden z największych zasięgów roamingowych na świecie.

Niezależnie od umowy posiadanej z brokerem roamingowym, Cyfrowy Polsat nawiązuje bezpośrednie relacje z operatorami zagranicznymi. Liczba bezpośrednich partnerów roamingowych stopniowo wzrasta.
 
Klienci telefonii komórkowej Cyfrowego Polsatu mogą korzystać z usługi w 499 sieciach i w 214 krajach i terytoriach zależnych na całym świecie, włącznie z roamingiem na promach i statkach oraz w satelitarnej sieci Thuraya.

Szybki dostęp do tak szerokiego zasięgu usług roamingowych możliwy jest dzięki wykorzystaniu rozwiązania Dual IMSI (IMSI - International Mobile Subscriber Identity). Oznacza to, że karty SIM klientów Cyfrowego Polsatu korzystają z 2 numerów IMSI: IMSI należącego do Cyfrowego Polsatu oraz IMSI Telefonici Moviles. Jeżeli klient wyjeżdża do kraju, w którym Cyfrowy Polsat posiada bezpośredniego partnera roamingowego, karta automatycznie loguje się do jego sieci z IMSI Cyfrowego Polsatu. W przypadku braku bezpośredniego partnera w danym kraju lub utraty zasięgu jego sieci, karta także w sposób automatyczny loguje się i korzysta z usług na bazie IMSI Telefonici Moviles. Proces ten zachodzi w sposób niezauważalny dla użytkownika, który cały czas dostępny jest pod tym samym numerem telefonu.

Na chwilę obecną Cyfrowy Polsat w ramach roamingu międzynarodowego świadczy usługi głosowe i SMS dla klientów postpaid i prepaid. W najbliższym czasie uruchomione zostaną usługi transmisji danych.

Cyfrowy Polsat usługi telefonii komórkowej świadczy od 8 września 2008 r., jako operator  wirtualnej sieci telefonii komórkowej działającej w modelu infrastrukturalnym, tzw. "full MVNO". Spółka posiada własną infrastrukturę telekomunikacyjną, dzięki której może projektować własne taryfy, cenniki i usługi dodatkowe, za wyjątkiem sieci radiowej, z której korzysta na podstawie umowy o roamingu krajowym zawartej z  PTC Sp. z o.o.

prstats.po?p=220443

Kategoria: 
Ostatnia aktualizacja 26.09.2014