Środowisko

W Grupie Cyfrowy Polsat pamiętamy o naszym wpływie na środowisko.

W Grupie Cyfrowy Polsat pamiętamy o naszym wpływie na środowisko. Kontrolujemy zużycie surowców i oszczędzamy energię elektryczną. Skutecznie zarządzamy odpadami i wszędzie, gdzie to możliwe przekazujemy je do wyspecjalizowanych firm recyklingowych. Badamy również wpływ naszych urządzeń nadawczych na otoczenie.

W Cyfrowym Polsacie regularnie monitorujemy zgodność naszych działań z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska oraz ze wszelkimi innymi wymogami środowiskowymi, którym możemy podlegać. W razie potrzeby kontaktujemy się z odpowiednimi władzami i współpracujemy z nimi przy monitorowaniu zgodności naszych działań z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

srodowisko_0.jpg

Ostatnia aktualizacja 18.01.2019