Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2011 r.