Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 r.

Data: 
12 mar 2012

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu rocznego z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku (.pdf)  

Raport roczny spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku (.pdf)

Wyniki za 2011 rok. Konferencja w języku angielskim (.mp3)

Wyniki za 4Q'11 i 2011 (.pdf)

Podkategoria: 
Ostatnia aktualizacja 10.03.2015