Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2012 r.