Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2012 r.