Okres zamknięty przed publikacją wyników kwartalnych za III kwartał 2012 r.