Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2012 r.