Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.

Data: 
12 mar 2013

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść skonsolidowanego raportu rocznego z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku (.pdf) 

Raport roczny spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku (.pdf)

Wyniki za 2012 rok. Telekonferencja (.mp3)

Wyniki za 4Q'12 i 2012. Prezentacja (.pdf)

Podkategoria: 
Ostatnia aktualizacja 10.03.2015