Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kwartał 2013 r.