Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2013 r.